Postřeh #14

Řetěz jako celek je silný pouze tak, jak je silný jeho nejslabší článek.

Kategorie:

Okomentovat