TOP 5 nejlepších vtipů za poslední měsíc #13

Myslíte si, že období před výplatou je snad to nejhorší, co Vás může potkat? Omyl! Stále můžete ve schránce najít podobný exekuční výměr.

Exekuční výměr

Na základě zhodnocení výsledků posledního sčítání lidu ve Vašem regionu a na doporučení obvodního úřadu pro životní prostředí bylo konstatováno, že jste dosáhl patřičného věku, zchátralosti a silné ošklivosti, takže svým zjevem silně znehodnocujete životní prostředí, a proto o Vás lidé nestojí a společnost od Vás nic neočekává

Žádáme Vás

abyste se dostavili do 10 dnů od obdržení tohoto výměru do budovy nejbližšího Krematoria a přihlásili jste se u pece č.2 za účelem zpopelnění Vaší trapné postavy, protože obyvatele svým vzhledem znervózňujete a převádíte do infarktových situací, čímž porušujete ustanovení paragrafu 6 a paragrafu 8 odstavce 1 trestního zákona číslo 108 / 1967 Sbírky o ochraně zdraví lidu.
Jste povinen přinést si s sebou:

  • tento výměr (vytištěný minimálně na ingoustové tiskárně s rozlišením 300 dpi a s velikostí písma 24 – aby náš pracovník nemusel používat brýle)
  • občanský průkaz
  • oddací list
  • osvědčení krajského hygienika o dezinfekčnosti
  • vozík palivového dříví
  • jeden litr topné nafty
  • kbelík uhlí
  • jednu láhev jedlého oleje, aby nedošlo k připálení kostry

Výdaje na úřední výkon činí 500 Kč. V případě, že byste propad roštem, započítáváme pozůstalým poplatek 200 Kč za vyhrabání popela. V případě, že souhlasíte s tím, aby Váš popel byl použit na hnojení, poskytujeme Vám slevu 24 Kč za Kg popela.

Dále zakazujeme 24 hodin před exekucí požívat alkoholické nápoje s vyjímkou 8% piva, aby při zpopelnění nedošlo k výbuchu. Jestliže trpíte vodnatostí mozku, jste povinni toto nahlásit předem obsluze pece, aby se zabránilo předčasnému uhašení ohně. Před exekucí si dobře umíte nohy, abyste nenarušili vážnost obřadu. Zlaté zuby Vám vybijeme před obřadem zadarmo ! Jste-li drobnější postavy, mohl by Vás vykouřit vrátný ve své dýmce za paušální poplatek 50 Kč,samozřejmě se všemi poctami.

Upozornění
a) při vstupu do krematoria se chovejte tiše a slušně, nepředbíhejte se, na každého se dostane
b) neplivejte na zem ! (pokuta za plivanec o velikost 1 cm2 činí 35 Kč
c) tento výměr neodkladně předložte na osobní oddělení Vašeho zaměstnavatele a vojenské správě ( v případě že jste evidováni) za účelem výpisu z evidence.

S pozdravem SPÁLENÍ ZDAR
———————————
Ing. Světožár Ohníček

Kategorie:

Okomentovat