TOP 5 nejlepších vtipů za poslední měsíc #95

Tradiční dávka prověřeného humoru do ne příliš radostného období před výplatou.

– „Mami, co je to černý humor“
– „Vidíš toho chlapíka támhle na vozíku?“
– „Ale já jsem slepý…“
– „Přesně!“

Jaký je rozdíl mezi automatickou pračkou a Stalinem?

Stalin i věšel.

Král měl sedm vlků a těm předhazoval každého poddaného, který ho rozčílil. Jednoho dne mu sluha, odsouzený k roztrhání kvůli malichernosti, namítl: „Ochotně jsem ti sloužil sedm let a takhle se mi odvděčíš? Dopřej mi prosím ještě týden života.“ Král souhlasil.
Sluha ihned zamířil za hlídačem vlků a nabídl mu svoji pomoc. Týden vlky krmil, čistil jim výběh, hrál si s nimi. Po týdnu nastal čas trestu a sluha byl před zraky veřejnosti slavnostně vhozen mezi vlky. K úžasu obecenstva ho ale nezačali trhat, naopak ho přátelsky oblizovali.
„Co se to s nimi stalo?!“, podivil se král a dal si sluhu zavolat, ať mu to vysvětlí..
„Sloužil jsem vlkům sedm dní a oni si mé služby pamatují – zatímco tobě jsem sloužil sedm let a na všechno zapomeneš po jedné chybě!“ vysvětlil sluha.
Král se dlouze zamyslel. Uvědomil si svoji chybu. A pořídil si sedm krokodýlů.

Proč po narození polské dítě plácnou dvakrát po zádech?
Poprvé aby začalo dýchat. Podruhé aby vrátilo primáři hodinky.

Rozvášněný dav se chystá kamenovat hříšnou ženu.
Ježíš gestem zadrží dav a říká: „Hoď kamenem, kdož jsi bez viny!“
Z davu vyletí dobře mířený šutr a žena se sesouvá na zem zbrocená krví.
Ježíš se obrátí do davu s vyčítavým pohledem: „Ale no tak, mami.“

Kategorie:

Okomentovat