Postřeh #21

Elektrický proud, voda a lidská společnost mají jedno společné – snaží se jít cestou nejmenšího odporu, ale když je to nutné, prorazí si vlastní cestu.

Kategorie:

Okomentovat