Upozornění z facebooku v linuxové konzoli (conky)

Jednoduchý bash skript pro zobrazení upozornění z facebooku v linuxové konzoli nebo vykreslení na plochu pomocí conky.

Díky tomuto malému skriptu již nebudete muset otevírat facebook pro zobrazení nejnovějších upozornění z nejpopulárnější sociální sítě. Jeho instalace i customizace je velmi snadná a zvládne ji i začátečník.

Skript vypadá následovně:

#!/bin/bash
numberoflines=5
numberofwords=6
lineprefix=" "
address="RSSURL"
wget --user-agent="Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.55 Safari/533.4" -q $address -O /tmp/fbrss
cat /tmp/fbrss | grep "<title><\!\[CDATA\[" | sed 's/.*\[CDATA\[\(.*\)/\1/g' | cut -d " " -f 1-$numberofwords | sed 's/\].*//g' | head -n $numberoflines | sed "s/^/$lineprefix/g"
rm -f /tmp/fbrss*

Jak na instalaci?

  1. Zkopírujte si skript do oblíbeného textového editoru.
  2. Otevřete si  prohlížeči tuto adresu: https://www.facebook.com/notifications
  3. Zkopírujte adresu odkazu na RSS na výše zmíněné stránce a ve skriptu touto adresou nahraďte text RSSURL (ponechte adresu v uvozovkách).
  4. Proměnná numberoflines určuje počet zobrazených posledních upozornění a numberofwords počet slov každého upozornění (aby nebyl sloupec s conky příliš široký). Proměnná lineprefix určuje text, který se vloží na začátek každého řádku např. pro kvůli odsazení. Upravte si tyto proměnné podle potřeby.
  5. Uložte skript kdekoli na disk.
  6. Pomocí chmod +x /adresa/ke/skriptu/skript.sh mu nastavte práva ke spuštění.
  7. Pomocí /adresa/ke/skriptu/skript.sh můžete vyzkoušet jeho funkčnost.

Jak na přidání skriptu do conky?

Pro vložení informací ze skriptu do programu conky stačí do konfiguračního souboru .conkyrc ve Vašem domovském adresáři vložit následující řádek:

${execi 600 /adresa/ke/skriptu/skript.sh}

Po uložení konfiguračního souboru se v conky zobrazí každých deset minut poslední upozornění z facebooku.

Kategorie:

Okomentovat