Co dělat a nedělat při prezentaci

Možná nejsem léty praxe trénovaný odborník, ale prezentování mě baví. Protože se snažím o co nejlepší výsledek a co největší úspěch každého podobného počinu, dodržují určitá pravidla, o která bych se s Vámi chtěl podělit.

Tip: Přečtěte si, jak můžete své prezentace udělat lepší a záživnější.

Pro přehlednost rozdělíme všechna pravidla do několika sekcí.

Příprava

 • Prezentaci si připravte dostatečně dlouho dopředu. S odstupem času se dobře vychytají všechny mouchy.
 • Prezentaci si uložte ve formátu PDF, nebo jiném, který je dobře použitelný a čitelný na všech operačních systémech.
 • Prezentaci mějte na více místech – flash paměť, dropbox ap.
 • Otevírat před posluchači prezentaci z mailové schránky nevypadá profesionálně.
 • Slušně se oblečte. Na setkání kamarádů nemusíte být v obleku, ale tepláková souprava poznamenaná obědem nikoho neoslní.
 • Nejezte před prezentací sladkosti. Zalepí Vám ústa a  pak se Vám špatně mluví.

Prezentace samotná

 • Nedávejte do prezentace příliš mnoho textu a složité vzorce. Zbytečně to odpoutává pozornost od Vašeho projevu.
 • Pokud je to možné, používejte obrázky, které často podtrhnou myšlenku lépe než několik odrážek a jejich zkoumání nezabere tolik času.
 • Při tvorbě prezentace nepoužívejte šablony z kancelářských balíčků. Lidé je dobře znají a může se Vám stát, že se setká více prezentací stejného vizuálního stylu. Nemáte li čas na tvorbu vlastního stylu, změňte alespoň barevné schéma šablony.
 • Pokud možno, vyhněte se používání složitějších obrázků na pozadí a snažte se o maximální čitelnost textu v prezentaci. Nezapomeňte, že projektor může být nekvalitní a obraz z něj málo kontrastní.
 • Nepřeskakujte zpět v prezentaci. Pokud chcete demonstrovat prezentovanou myšlenku na obrázku ze začátku prezentace, vložte jej tam znovu. Je to lepší varianta, než se sklánět nad notebookem a přeskakovat rychle snímky stále tam a zpět.

Pohled a postoj

 • Při prezentaci se nedívejte na plátno, ale buďte otočení směrem k posluchačům. Pokud potřebujete něco přečíst, mějte to před sebou.
 • Nestrkejte ruce do kapes. Palec jedné ruky zaháknutý o kapsu snad nevadí, ale obě ruce zabořené v kapsách evokují škrábání na koulích. A to už vadí.
 • Prezentaci nečtěte. Pokud dodržíte předchozí body, v prezentaci toho ke čtení moc nebude, ale i tak to málo nečtěte. Místo toho vysvětlujte problematiku svými slovy a prezentaci používejte jen jako hromadu záchytných bodů pro sebe i posluchače.
 • O nic se neopírejte. Snad jen pokud Vám někdo po cestě zlomil nohu. Ale i v tomto případě využijte berli a ne stůl nebo židli.
 • Nekoukejte do stropu. Při prezentaci se dívejte na lidi, kterým je Váš přednes určen. Když se zároveň sem tam zaměříte na někoho konkrétního, upoutáte tím jeho pozornost a zvýšíte jeho zájem.

Přednes

 • Mluvte nahlas, ne moc rychle a snažte se dobře artikulovat. Poslouchejte svůj hlas.
 • Pokládejte během prezentace řečnické otázky, na které pak hodláte svou prezentací odpovědět a dělejte během prezentace krátké přestávky. Dáte tím posluchačům prostor k zamyšlení.

To je pro dnešek vše. Pokud máte také nějaké důležité pravidlo, podělte se o něj v komentářích.

Kategorie:

Okomentovat